RICE

Reducing Industrial Carbon Emissions

Lleihau Allyriadau Carbon Diwydiannol

Prosiect gwerth £9.2m gydag awydd i greu chwyldro

Mae dadgarboneiddio diwydiant trwm yn elfen hanfodol o gyflawni targedau Cytundeb Paris ar leihau CO2

Cyllid gan yr UE a Llywodraeth Cymru

Technoleg dileu risgiau sy’n arwain at lai o allyriadau carbon a chreu diwydiant rhanbarthol cynaliadwy

Meddyliau mwyaf Treiddgar Prifysgolion Cymru

Datblygiadau arloesol ym myd technoleg o Brifysgol Abertawe a Phrifysgol De Cymru

Beth rydym ni’n Ceisio’i Ddiogelu


Newid ein Diwydiant er mwyn newid ein Byd


Y nod wrth sicrhau bod diwydiant yn symud o ddefnyddio tanwydd hydrocarbon, fel petrol, methan a nwy naturiol, i ddefnyddio hydrogen a gynhyrchwyd o ffynonellau trydan gwyrdd gwastraff, yw lleihau allyriadau diwydiannol a gostwng costau ynni i greu diwydiant rhanbarthol cystadleuol. Dewch i ddarganfod sut gall hydrogen glân ddisodli tanwydd hydrocarbon.


Yr hyn fu’n wastraff yn dod yn adnodd


Diwydiant Trwm sy’n gyfrifol am 40% o’r allyriadau CO2 yng Nghymru, ond mae trosi’r allyriadau hynny yn gynnyrch bwyd a chemegion arbenigol uchel eu gwerth yn troi’r gwastraff hwn yn adnodd pwysig. Dewch i ddarganfod sut gall eich diwydiant chi fod yn rhan o’r chwyldro diwydiannol nesaf.


Technolegau arloesol 


Mae her fyd-eang lleihau allyriadau carbon diwydiannol yn hybu datblygiad technolegau newydd ar raddfa fawr; ond mae’n rhaid gweithredu nawr, ac allwn ni ddim oedi yn y broses o ddangos dichonolrwydd y technolegau hyn. Dewch i ddarganfod cysyniad safleoedd arddangos RICE fel llwybrau at bontio ym maes technoleg.

In the Press..

BQLive

A £9.2m scheme to test and drive forward next-generation technologies to help reduce carbon emissions from Welsh industry has been announced...

University of S. Wales

A £9.2m EU-backed scheme to test and drive forward next generation technologies to help reduce carbon emissions from Welsh industry has been announced by Cabinet Secretary for Energy, Planning and Rural Affairs Lesley Griffiths...

Welsh Government

The Reduced Industrial Carbon Emissions (RICE) initiative, led by the Energy Safety Research Institute (ESRI) at Swansea University in partnership with University of South Wales, will draw on world-class expertise to reduce carbon dioxide emissions...

Contact us